Jak vybrat schody

 

Průvodce výběrem schodů

Schody patří do kategorie vybavení, které neměníme každých pár let a proto je potřeba vybrat ty správné, které budou splňovat všechny pro vás podstatné atributy. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů budou schody používat každý den, měly by být také bezpečné, stabilní a pohodlné. 

V tomto článku se vám pokusíme zjednodušit výběr schodů a osvětlit některé nejasnosti, které se při výběru schodů mohou naskytnout.

 Obsah:

 

Základní terminilogie:

 

Rozměry
K tomu, abychom postavili schody musíme nejprve zjistit 3 důležité rozměry:

 

pruvodce_1

A = Výška patra

Rozumí se vzdálenost od podlahy k horní hraně
podlaží následujícího.

B = Stropní otvor

Podle toho jaký model schodů zamýšlíme musí být
stropní otvor vždy o něco větší než schody. Údaje k
velikosti stropního otvoru najdete u každého modelu
schodů zvlášť.

C = Rozložení

Je základ, který je třeba k tomu, aby schody
bezpečně stály. Rozložení se změní v případě, že
jsou schody zkráceny anebo když se změní sklon
schodů nebo jejich běh.

 


 

Stropní otvor
Zajistit správný stropní otvor je klíčové:

 

Při nákupu schodů je třeba rozvíjet a uplatňovat prostorové myšlení. Specielně
pak u těch modelů, které lze postavit variabilně. Důležitým hlediskem je stropní otvor.
Dbejte vdžy na to, aby byl stropní otvor dostatečně velký. Pokud stoupáte po schodech
vzhůru, přibližujete se hlavou ke stropu. Jestliže velikost stropního otvoru bude
nedostatečná, budete narážet hlavou do stropu - obrázek 1.

Na obrázku 2 je pak zobrazeno správné řešení velikosti stropního otvoru.

pruvodce_2

 


 

Rozložení

Rozložením se myslí prostor, který zaberou schody, měřeno od stěny, k nejvzdálenějšímu
bodu v místnosti. Tato plocha je velmi rozmanitá, například pro schody s rovným
vedením platí, že je definována prvním nášlapem a zdí, zatímco pro schody s
vedením o 1/4 zatočené je to vnější hrana schodů před zatočením a zeď.

Důležité: Schody vyžadují určitý prostor nad základní plochou, přičemž tento prostor
musí být v určitém poměru ke stropnímu otvoru. Pozor na stavební situaci jako například
dveře, okna, atd. Myslete také na to, že před prvním stupněm musí být dostatek prostoru,
aby bylo možné na schody nastoupit.

pruvodce_3

   


 

Zatočení

Směr zatočení se určuje při nástupu na schody zespodu.
Zatočení vlevo - točíme za levou rukou, Zatočení vpravo - točíme za pravou rukou

61530 61530p
Zatočení vlevo Zatočení vpravo

   


 

Zábradlí

Provedení zábradlí musí odpovídat DIN normám. Schodišťové zábradlí musí být vždy
u třech a více schodů a musí být min. 90 cm vysoké (na pracovištích 100 cm). 

Madlo:

Madlo je horizontální ukončení a je pevně připevněno ke svislým sloupkům zábradlí. 

Sloupky zábradlí:

Jsou podle modelu připevněny do nášlapu nebo do bočnice schodů. 

Výplně zábradlí:

Mezi sloupky zábradlí a madlem se nacházejí výplně zábradlí, např. skleněné desky,
tyčky nebo pruty. Design určuje jejich tvar a barvu. 

 


 

 Druhy dřev a barevné tóny 

Schody se nabízejí v různých druzích dřev. Druhy dřev, které se osvědčily, jsou používány
pro mnohé schodiště. Barevné tóny jsou v nabídce jak ve stálých barvách tak i modních
variantách. Pro hlavní schodiště platí zvláštní výběr dřev i barev. 

 

pruvodce_4


 

Stručný popis částí

pruvodce_5

 


 

Definice a pravidlo pro velikost kroku

 

Hlavní schody jsou schody
nezbytné podle stavebních
předpisů. Definice hlavních
schodů je stanovena normou DIN
18065 následovně.

DIN norma
obsahuje kromě jiného poměr
stoupání. Ten se dá stanovit
s pomocí pravidla pro velikost
kroku: potřebná šířka schodů,
tvar schodů, stanovení nášlapu
schodu a další detaily ke tvaru
nášlapů a zábradlí.

pruvodce_6

 


 

Definice

Vedlejší schody jsou všechny druhy schodů, které nejsou stavebně předepsané.
Vedlejší schody jsou často používány pro pohodlné zpřístupnění půdních prostorů.
DOLLE vedlejší schody se dodávají jako stavebnice. Podle druhu konstrukce se vedlejší schody rozdělují na:

pruvodce_7

 

 

Schody s úsporným vedením (mlynářské)

Krátké vysvětlení

Schody s úsporným vedením jsou často celodřevěné konstrukce.Bočnice a schody lze koupit v různých provedeních dřeva, zábradlí je k dispozici i ve více materiálových variantách. Podstatným rozpoznávacím detailem jsou nášlapy. U nich rozlišujeme mezi vykrojenými a plnými nášlapy.

Nášlapy jsou buďto přišroubovány z boku (obr. 1,2) nebo nasazeeené (obr. 3) či zadlabané (obr.4).

 

Vykrojené nášlapy

Tato varinat schodů přichází v úvahu vždy,
když je nedostatek místa v prostoru určeném pro schody.

Plné nášlapy

V případě většího prostoru pro schody 
použijte modely s plnými nášlapy. 

pruvodce_8 pruvodce_9

 


 

Zkracování a možné nastavení úhlů

Schody s úsporným vedením se nastavují na požadovanou výšku podlaží zkrácením bočnic. Tím se zároveň mění i jejich rozložení. Tento postup platí pro schody s pevně zabudovanými nášlapy. Alternativu k tomuto systému nabízejí schody s možností nastavení sklonu vedení běhu, kde se tím rovněž mění jejich rozložení. U těchto modelů jsou nášlapy nastavitelné, mění se totiž u nich úhel vůči bočnici. 
pruvodce_10

 


 

Systémové schody (modulové)

Krátké vysvětlení

Systémové schody se dodávají jako spodní nosná kovová konstrukce a na ní pak připevněné nášlapy. DOLLE nabízí ke každému systémovému schodišti výběr zábradlí od jednoduchých standardních k designovým zábradlím.

 

Vykrojené nášlapy

Jsou zakřivené, našikmo seříznuté nebo zaoblené tvary.
Ať v zalomení schodiště nebo při rovném vedení,
všechny nášlapy mají stejný tvar.

Plné nášlapy

Jsou pravoúhlé a v zalomené části jsou od 
středu ke stěně širší a poskytují tak větší pochozí plochu.

pruvodce_11 pruvodce_12

 


 

Směr schodů

Jako směr schodiště je označena ta část schodů, která se skládá z nášlapů schodů. Směr schodů je tvořen minimálně třemi po sobě jdoucími nášlapy. Obecně je variabilita směrů schodů asi největší předností systémových schodů. Ať již se jedná o rovné nebo zatočené schody, o příkré nebo s mírným stoupáním, je možné tyto schody nainstalovat do téměř každého prostoru.
pruvodce_13

 


 

 

Točité schody

Krátké vysvětlení

Točité schody jsou na první pohled elegantním řešením, jak se dostat do půdního prostoru. Schody se vyrábějí ze dřeva a kovu a to jak v kombinaci materiálů nebo čistě celodřevěné. Vybaveny vysocehodnotným zábradlím spojují pak funkčnost a design do perfektní harmonie.

 

Dřevěné schody

Točité schody jako masivní konstrukce,
částečně se zábradlími zhotovenými ručně

Kombinace materiálů

ze dřeva a kovu jsou zajímavou variantou,
která obohatí vaše bytové prostředí.

pruvodce_14 pruvodce_15

 


 

Směr schodů

Typické a vhodné použití točitých schodů nastává při stavebních situacích, kdy lze uplatnit tuto konstrukci. Volně v prostoru stojící, do následujícího patra vedoucí na galerie nebo skrze velké stropní otvory.

Točité schody jsou podle výběru zhotoveny na míru nebo s pomocí distančních prstenců nastaveny na příslušnou výšku podlaží. Tato informace a směr schodů jsou důležitými údaji při objednávce.

pruvodce_16

 


 

Kruhový nebo rohový stropní otvor - horní zábradlí

Točité schody je možné vestavět do kruhového nebo rohového stropního otvoru. Mějte při tom na paměti, jaký model schodů vyberete a s jakou výstupní podestou. V některých případech je možné výstupní podestu truhlářsky upravit. Horní zábradlí dostanete ke všem schodům. Při plánování a výběru velikosti-průměru schodiště mějte na paměti velikost stropního otvoru a následně pak i délku a tvar horního zábradlí.

 

pruvodce_17

 


 

Úhel zatočení - Nevhodné stavební situace

Úhel zatočení schodu určuje zatočení schodiště. Podle úhlu zatočení jsou nášlapy a výstupy rozhozeny nebo leží nad sebou. Při montáži schodů je třeba mít na zřeteli vždy konkrétní stavební situaci. Okno či dveře s možností nárazu při otevření dovnitř nebo ven nebo topné těleso při nástupu zabraňují optimální montáži. Při dozdívání mějte na paměti mezery při nástupu a výstupu. U střešních šikmin myslete na podchozí výšku nad podestou. 

 

pruvodce_18

 


 

Půdní skládací schody

Klasické půdní skládací schody se skládají ze tří částí: schránky, poklopu a žebříkové části

Rozměry pro půdní skládací schody

 

pruvodce_oprava

L = délka stavebního otvoru

B = šířka stavebního otvoru

D = tloušťka stropu

A = rozložení

LH = světlá výška místnosti

 


Pozor:

Míra nutná pro rozložení 3-dílných skládacích schodů přesahuje schránku schodů

Vedle standardních rozměrů se dodávají též půdní schody na míru

pruvodce_20

 


 

Složené a zateplené

Pro složení a rozložení půdních schodů je potřeba určitého prostoru. To je potřebné dopředu změřit a vyzkoušet.

 

V půdním prostoru

Zde jsou složené 3-dílné půdní schody praktizky na poklopu v prostoru schránky. (Pozor: nůžkové schody se složí stlačením do paketu a zabírají méně místa.)

pruvodce_21

 


 

Pohodlné při ovládání

 

Při nákupu půdních schodů myslete na lehké ovládání. DOLLE půdní schody s 3-dílným žebříkem, protiskluzovým povrchem nášlapů z buku a plastovými koncovkami k zachování podlahových obkladů se snadno ovládají. Podle modelu se poklop otevírá pootočením očka u modelu s rozvorovou tyčí nebo zatačením očka u dorazového zaklapávacího zámku. Poklop se volně otevírá dolů přidržován tažnými pružinami a žebřík se lehce a snadno rozloží.  pruvodce_23

 


 

Závěrem

Doufáme, že vám tento průvodce pomohl vyřešit všechny nejasnosti. Pokud by jste nad ještě nad něčím tápali a potřebovali pomoci, neváhejte se na nás obrátit na e-mailu: info@stavebninykvalitne.cz a my vám vaše otázky rádi zodpovíme.

StavebninyKvalitně.cz